تیزر رسمی اتاق فرار کمپ الفا از مجموعه اسکیپ روم

تیزر رسمی اتاق فرار کمپ الفا از مجموعه اسکیپ روم دات ای ار
شما می توانید با مراجعه به صفحه این بازی به ادرس https://escapemag.ir/game/camp-alpha-escape-room/
مشخصات کامل این بازی را مشاهده کنید