ویدیوی آموزشی یادگیری از مشتریان- راب فیتزپاتریک

ویدیوی آموزشی یادگیری از مشتریان- راب فیتزپاتریک
راب فیتزپاتریک با اتکا به تجربه شخصی خودش در استارتاپها این سخنرانی را آماده کرده است.
او به زبان ساده و مفصل، مراحلی را توضیح می دهد که یک استارتاپ نوپا برای ایده پردازی و سپس طراحی محصول/ خدمات طی می کند.
اما مهمترین عنصر یک کسب و کار، مشتریان آن هستند که او پله پله فرایندی را که از شناسایی و داده جمع کردن از مشتری شروع می شود و نتایج آنها را برایتان بازگویی می کند.
فیتزپاتریک اعتقاد داد شما با استفاده از روش هایی می توانید تمجید را از نظرخواهی واقعی از طرف مشتریان احتمالی مجزا کنید تا بدانید محصول/خدمت نهایی تان خواهانی دارد یا نه.

با صدای: بسام قیدی
زمان: 44 دقیقه
حجم: 355 مگابایت
قیمت: 10،000 تومان

ما همچنین کتاب صوتی تست مامان را از همین نویسنده در سایت قرار دادیم.

لینک خرید:
https://b2n.ir/RFLearnFromCustomers
لینک خرید این اثر و سایر کتابها/خلاصه کتابهای صوتی و الکترونیکی
در زمینه های:
کسب و کار و موفقیت
روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com