در برابر کرونا مقاوم شو !

در این ویدیو راهکارهای پیشنهادی بای تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با کرونا اراده شده است اما فقط جنبه اطلاع رسانی دارد برای موارد مهمتر لازم است به پزشک مراجعه کنید.