علت روشن شدن چراغ O.C در اینورترهای جوشکاری - 3 - (مهندس دستگاه خودت باش)

با اولین قسمت، سری برنامه های آموزشی در سال 1401
در خدمتتون هستیم
درسال قبل چندین پست آموزشی تعمیرات براتون گذاشتیم که با موضوع بررسی روشن نشدن دستگاه اینورتر
و بررسی روشن شدن چراغ اخطار o.c دستگاه بود.
روشن شدن چراغ o.c علت های گوناگونی داره که در دو قسمت قبل خرابی دیود و خرابی igbt بررسی شد
و در این قسمت سنسور کنترل دما و ترانس خروجی دستگاه رو بررسی می کنیم
امیدواریم که این سری برنامه های آموزشی براتون مفید باشه.
️ 02161672
https://arvatools.com/