اجاره دستگاه اکسیژن ساز 5 لیتری یوول - yuwell

دستگاه های اکسیژن ساز امروز برای بسیاری از بیماریهای تنفسی مورد استفاده گسترده قراردارند. گروه شفاتل - زنجیره تامین سلامت برای رفاه حال بیماران مبتلا به مشکلات تنفسی بستر اجاره و فروش این دستگاهها را فراهم نموده است

https://shafatel.com/product/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2