سازه فولادی - 22220266-021

فولاد در ساخت و سازهای شهری امروز، بیشترین نرخ مصرف را دارا می باشد و این آمار، روز به روز افزایش می یابد. در واقع فولاد را باید پر کاربردترین آلیاژ ساخته دست بشر دانست که بر پایه ترکیب مناسب آهن و کربن به عنوان دو عنصر اصلی و کلیدی، تشکیل می شود و گستره بسیار متنوعی نیز دارد. عمده سازه های فولادی با کمک نوع خاصی از فولاد ساخته می شوند که به فولاد کم کربن یا نرم (mild steel) معروف است.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c/