آموزش ساخت گاو گاری با کنف و بطری پلاستیکی

گاو، نماد سال 1400 هجری شمسی است. این گاو و گاری پشت آن می تواند به ظرفی برای جا دادن هفت سین سفره امسال شما باشد. با ساخت این گاو بانمک هفت سین امسال خود را متفاوت کنید.