سرویس شاه نشین سنتی مدل شکارگاه | ترمه سرمه

ست شاه نشین مدل شکارگاه یکی از لوکس ترین مدل های پشتی سنتی در ایران به شمار می آید که توانسته دکوراسیون بسیاری از مردم ایران را متحول نماید.
https://termeserme.com/