دوربین نیمکت | آرسنال - لیدز یونایتد (4-1) | همه گل ها، واکنش ها و ...

دوربین نیمکت آرسنال واکنش های میکل آرتتا کنار زمین را به تصویر می کشد.