چرا کشتیرانی جمهوری اسلامی تبدیل به یک هلدینگ لجستیکی می شود

به گزارش پرتال حمل و نقل، امیر بیات معاون توسعه بازار گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از ارتقا سیاست های این مجموعه و ورود به مقوله لجستیک می گوید.
علاقمند بودیم با محمدرضا مدرس خیابانی مدیرعامل جوان و خوش ذوق گروه کشتیرانی مصاحبه داشته باشیم اما به دلیل عدم حضور ایشان ارجاع داده شدیم به معاون توسعه بازار، لیکن دریافتیم امیر بیات نیز بسیار خوش ذوق و ژرف نگر هست.
صحبت های بسیار مفیدی را بیان کردند که در چندین قسمت تقدیم شما متخصصین بزرگوار می گردد.

#گروه_کشتیرانی_جمهوری_اسلامی_ایران
#گروه_لجستیک
#نظام_لجستیک
#پرتال_حمل_و_نقل
#کریدور_شمال_جنوب
#وزارت_بازرگانى
#حسین_مدرس_خیابانی
#امیر_بیات_ترک
#سیدعلی_سیدصدر
@irislgroup
@aliseyedsadr