آموزش فال با ستاره شناسی+تصویری

در این ویدیو به بررسی اصطلاحات و سمبلهای استفاده شده در علم ستاره شناسی میپردازیم تا هنگام برسی فال هایی که از طریق علم ستاره شناسی هستند دچار مشکل نشویم.