طراحی چهره لیونل مسی توسط هنرمند معلول ایرانی فاطمه حمامی

فاطمه حمامی، هنرمند معلول کشورمان در جدیدترین اثر خود چهره لیونل مسی را نقاشی کرده است.