طرح تارگت، طبق دستورالعمل سازمان نقشه برداری

طبق دستورالعمل جدید سازمان نقشه برداری بزرگی تارگت میتونه بین 5 تا 10 برابر GRD باشه و عرض تارگت کراس (+) بین یک تا دو برابر GRD باشه.

آدرس وبسایت آکادمی مان: www.maan.ir
آدرس پیج اینستاگرام: www.instagram.com/maan.ir
شماره تماس آکادمی مان: 02166960949 / 09399753699