سریال The Valhalla Murders فصل 1 قسمت 4 - زیرنویس فارسی

داستان سریال قتل های والهالا
سریال قتل های والهالا (The Valhalla Murders) سریال اقتباسی از اتفاقات واقعی می باشد که در سال 1940 در ایسلند اتفاق افتاده بود. داستان درباره چند قتل است که به طرز فجیع و وحشیانه ای در چند قسمت ایسلند اتفاق افتاده. یک کارآگاه نروژی برای کمک به نیروی پلیس ایسلند استخدام می شود.