امام جمعه بغداد: ما امروز در جنگ جهانی سوم هستیم.

آیت الله مجاهدسید یاسین الموسوی امام جمعه بغداد: ما امروز در جنگ جهانی سوم هستیم که آمریکا به راه انداخته است، این کشور فرماندهی نبرد میان روسیه و اروپا را از طریق تجهیز اوکراین به تسلیحات و تجهیزات نظامی برعهده گرفته است، زمانی که روسیه قصد استفاده از سلاح هسته‌ای داشته باشد، معنایش پایان جنگ جهانی سوم خواهد بود.