توصیه های پلیس ناجا نیروی انتظامی آموزش پیشگیری از سرقت موتورسیکلت امنیتی POLICE

توصیه های پلیس ناجا نیروی انتظامی آموزش پیشگیری از سرقت موتورسیکلت نکات امنیتی POLICE در قالب ویدیو به همراه توضیحات کامل مامور واحد تجسس و مبارزه با سرقت موتور سیکلت که به مباحثی از قبیل نوع پارک وسایل ایمنی مانند دزدگیر ردیاب قفل دیسک قفل و زنجیر قفل گردن موتور و ... پرداخته شده است
کارگردان : ادیک هارطونیان
تصویر برداران : ادیک هارطونیان-تاده هارطونیان
تدوین : ادیک هارطونیان