استرس و راه های مقابله با آن

www.ipvo.ir -- هر چیزی که شما را مضطرب، عصبانی، غمگین یا ناامید کند، باعث بروز استرس می شود. همه ی افراد در زندگی خود، کم و بیش با این مشکل سر و کار دارند. ممکن است استرس به خاطر امتحان مهمی که هفته آینده دارید، یا ارائه ی مقاله بسیار مهم، ازدواج، مرگ فرد عزیزی در زندگی شما، تصادف، فشار کاری....