زیر آسمان شهر 18

سريال زیر آسمان شهر 18 - کارگردان : مهران غفوریان - ۱۳۸۰ - فصل اول ، ق 50 و 51 ( پایانی ) - زندگی قشرهای مختلف شهر در کنار یکدیگر به تصویر کشیده شده است.تمام داستان در یک آپارتمان می‌گذرد که چند همسایه در آن زندگی می‌کنند؛ از جمله یک دکتر و پسرش، زن و شوهری جوان و پیرزنی تنها.