اعلام وضع فاجعه در کالیفرنیا !

صاعقه در شمال ایالت کالیفرنیاباعث بروز آتش‌سوزی‌های وسیع شده، رئیس جمهور آمریکا وضع «فاجعه» اعلام و ارسال کمک‌های فدرال به آنجا را تصویب کرد.

ویدویی از وضعیت این روزهای کالیفرنیا را در ادامه میبینید.