ترفندهای خانه داری با بطری های پلاستیکی

برای داشتن برخی از وسایل آشپز خانه نیازی نیست هزینه های زیادی کنید با استفاده از بطری های پلاستیکی نیز میتوان این وسایل را ساخت. شما با دیدن این فیلم میتوانید وسایل ضروری را با بطری های پلاستیکی و بازیافتی بسازید.