نحوه عملکرد واکسن اچ پی وی / کلینیک اچ پی وی https://hpvdarman.com/

واکسن اچ پی وی که با نام واکسن گارداسیل نیز معروف می باشد، می تواند کودکان و بزرگسالان را در مقابل برخی از انواع که بیشتر از طریق روابط جنسی منتقل میشود محافظت کند.
برای همین منظور توصیه می شود که کودکان در سن 11 یا 12 سالگی و قبل از شروع به روابط جنسی واکسینه شوند. البته هر فردی می تواند این واکسن را تا قبل از 45 سالگی دریافت کند.

از شایعترین عوارض آلودگی به این ویروس، زگیل تناسلی، زگیل واژن و زگیل مقعد می باشد.