طنز نوشتهٔ " سکوت " .

سلام ، دوستان :
داشتم ، با خودم می گفتم ؛ حالا که
به یه قدمی ۱۰۰ ویدئوی منتشره ،
در میهن ویدئو رسیدی ، وقتشه ،
این ویدئو رو بذاری ، شاید ؛ این یکی ،
افاقه کنه ! . هرچند ، به تجربه ،
برام ثابت شده ، که احوالات و ذائقهٔ کاربران ،
در هر سایتی ، با سایت دیگه ، فرق می کنه ،
ولی به هرحال ، چون ؛ اهل تعامل هستم ،
و فضای یه طرفه رو ، که یکی بگه ، بقیّه ،
گوش بدن رو ، نمی پسندم ، گفتم ؛
یه امتحان دیگه هم می کنم ، شاید ؛ همراهام ، در میهن ویدئو ، سکوت رو بشکنن .
ببینم چی می شه ! . آدمیزاده و رٶیاهاش ! .