مداحی حاج میثم مطیعی در یکی از محله‌های تهران

مداحی حاج میثم مطیعی در یکی از محله‌های تهران را مشاهده می‌کنید.