نصب ماژول کارتی در آیفون تصویری مدل قدیم

در این ویدیو نحوه سیم بندی ماژول کارتی را توضیح داده ایم.
توضیحات بیشتر در این باره را در لینک پایین مطالعه کنید
https://kalengi.ir/iphone-carti/