5ایده جذاب برای قلاب ویدیو

???? قلاب کجاست ؟
✅تاچ پوینت شماست
.
⚠️تاچ پینت چیه ؟
✅نقاط تماس با مخاطب
.
⚠️نقاط تماس کجا میشه ⁉️
.
✅۱-کاور
✅۲-تایتل
✅۳-پنج تا ده ثانیه اول ویدیو
✅۴- ۱۲۵کارکتر اول کپشن(قبلmore)
.
⚠️چی کار کنی ⁉️
✅به قول خارجی ها wow ایجاد کن
.
⚠️چطور ⁉️
✅ویدیو رو‌نگاه کن
پدیدآور: علیرضا بهادری