گلیم قشقایی

مستند اجتماعی - گلیم قشقایی - ۱۳۶۰ - ساخته سیامک بیات از تاریخچه ساخت این گلیم، تهیه مواد اولیه و نقش زنان در ایل و هدایت و مدیریت زندگی و همچنین مستند «تارهای پشم» ساخته هوشنگ شفقی - Gap.im/jame - eitaa.com/jame66