شمر عصبانی ! .

این فیلم ، که در فضای مجازی ،
بازتاب های فراوانی داشت ؛
مربوط به برگزاری مراسم تعزیه ،
در یکی از روستاهای شهرستان میناب
( استان هرمزگان ) است .
ظاهراً ؛ ایفاگر نقش شمر در این تعزیه ،
برای نشان دادن اوج قساوت شخصیّت
شمربن ذی الجوشن در واقعهٔ کربلا ،
اقدام به ضرب و شتم بانوان حاضر در تعزیه
می کند .
گفته شده است که فرد مزبور ،
به دستور مراجع قضایی ، بازداشت شده است .