گربه چکمه پوش 2 آخرین آرزو 2022

انیمیشن - گربه چکمه پوش 2 آخرین آرزو Puss in Boots: The Last Wish 2022 - گربه چکمه پوش برای اینکه بتواند دوباره زندگی نه گانه خود را به دست بیاورد، تصمیم می گیرد تا سفری پرماجرا و خطرناک را آغاز کند و به آخرین آرزوی افسانه ای خود برسد و..