بازسازی خودرو بنز قسمت دوم استارلوکس

یکی از لوکس ترین ماشین های در حال حاضر در بین ماشین های کلاسیک همین بنز پیر است. استارلوکس با انجام خدمات مختلف روی این بنز، خودروی دیگر را سر حال روانه خیابان های تهران کرد. همچنین بخوانید: صافکاری pdr
____________________________________
منبع: https://starluxecar.com/