خطای بزرگ یعنی گره زدن حل مسائل کشور به برجام و شبیه آن

خطای بزرگ یعنی گره زدن حل مسائل کشور به برجام و شبیه آن
متن در سایت : www.bonyana.com


اگر از این ویدیو خوشتون اومد گزینه پسندیدن رو بزنید ...

صفحات بنیانا در پیام رسان های ایرانی را با ورود به صفحه فیدها دنبال کنید »»
https://bonyana.com/feeds/