shahre farang 1346 شهر فرنگ 1346

شهر فرنگ (1346)

کارگردان پرویز اصانلو

نویسنده پرویز اصانلو

تهیه‌کننده پرویز اصانلو

بازیگرهاماریا الوندی, روحانی, حسن رضیانی, سیمین علی زاده, حسین اشراق, عدیله, محمد عبدی

خلاصه ‌‌‌‌‌فیلم

چهار دخترعمو و پسرعمو قصد ازدواج با هم را دارند که عموی آن ها اعتراف می کند به لحاظ کینه ای که از برادر سخت گیرش داشته جای یکی از دخترها را با پسر برادرش عوض کرده است و در واقع عروس و دامادها خواهر و برادرند. بدین ترتیب جای عروس و دامادها با هم عوض می شود تا این ازدواج سربگیرد.