فلزیاب فرکانسی بالا کاوش طلا

فلزیاب فرکانسی بالا کاوش طلا
یک فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی از نوع فلزیاب تصویری یا انتنی یا صدا زمینه یا سنسورفرکانسی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD توان بالائی در کاوش طلا یا انواع فلزات و چاه یا جای خالی دارد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34