برنامه های شبکه آموزش و شبکه چهار 7 فروردین 99 برنامه فرصت برابر

برای دانلود برنامه های شبکه آموزش و شبکه چهار به کانال تلگرام orbital مراجعه کنید. جدول کلاس درس: فارسی و نگارش اول ابتدایی، ریاضی پایه سوم ابتدایی، فیزیک پایه 11 تجربی، حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی و ...