گندزدایی با کلر در تصفیه آب و فاضلاب

گندزدایی با کلر در تصفیه آب و فاضلاب
https://www.youtube.com/channel/UCWRDMjJUNYlAguH7E0fDp6A
گندزدایی کلر در تصفیه فاضلاب پنهان است
کلرزنی
هیپوکلریت سدیم در تصفیه فاضلاب
فعل و انفعالات عملکرد آب با ضد عفونی کننده کلر
هیدرولیز گندزدایی کلر
واکنش کلر با آمونیاک در گندزدایی کلر
ضد عفونی با دی اکسید کلر (ClO2)
برای مطالعه مقاله ضد عفونی کننده آب و تصفیه فاضلاب یا ضد عفونی کننده تصفیه آب کلیک کنید
کلرزنی در تصفیه آب و فاضلاب کلرزنی فاضلاب تصفیه آب
همانطور که قبلاً در مقالات مربوط به تصفیه خانه صنعتی صنعتی ، پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه فاضلاب بیولوژیکی ذکر کردیم ، کلر متداول ترین ضد عفونی کننده در بین کلیه ضد عفونی کننده های شیمیایی است. ترکیبات اصلی کلر مورد استفاده در تصفیه خانه های فاضلاب شامل موارد زیر است:
کلر
هیپوکلریت سدیم
هیپوکلریت کلسیم
دی اکسید کلر
کلرزنی
کلر و کلر می توانند به صورت گاز یا مایع وجود داشته باشند. کلر گازی به رنگ زرد مایل به سبز است که 2.48 برابر از هوا سنگین تر است. کلر مایع عنبر است که 44.1 برابر سنگین تر از آب است. یک لیتر کلر مایع در دما و فشار استاندارد حدود 450 لیتر گاز تولید می کند.
هیپوکلریت سدیم در تصفیه فاضلاب
هیپوکلریت سدیم ، هیپوکلریت سدیم به دلیل ملاحظات ایمنی مربوط به جابجایی و ذخیره کلر مایع امروزه در شهرهای بزرگ به جای گاز کلر استفاده می شود. هیپوکلریت سدیم فقط به صورت مایع وجود دارد و در زمان تولید حدود 5/12 تا 17 درصد کلر دارد. قیمت خرید NaOCT حدود 150 تا 400 درصد از قیمت کلر مایع است. هیپوکلریت کلسیم: این ماده از نظر تجاری به دو شکل خشک یا مرطوب موجود است. هیپوکلریت کلسیم حداقل 70٪ کلر دارد.
فعل و انفعالات عملکرد آب با ضد عفونی کننده کلر وقتی گاز کلر به محلول آبی تزریق می شود ، دو واکنش اصلی شامل هیدرولیز و یونیزاسیون رخ می دهد.
ضد عفونی (حذف) کلر و ذرات معلق در تصفیه آب و فاضلاب
هیدرولیز گندزدایی کلر
این واکنشی است که در آن ترکیبات گازی با آب واکنش می دهند و اسید هیپوکلروس (HOCI) تشکیل می دهند. این واکنش است.
Cl2 + H2O️️HOCl + H + + Cl--
یونیزاسیون: طی آن HOCI به یون هیپوکلریت (-0Cl) تبدیل می شود. واکنش به شرح زیر است:
HOCl️️H + + OCl–
به مجموع مقادیر HOCI و OCl کلر آزاد گفته می شود. مقادیر هر دو این ترکیبات در آب بسیار مهم است ،
منبع: https://abpaksazan.com