46- ایجاد کلید خارجی در لاراول

برای ارتباط برقرار کردن بین دو جدول بر اساس نوع رابطه باید از کلیدهای خارجی در جداول استفاده کرد، که در این جلسه روش تعریف این کلید‌های خارجی را به شما آموزش میدهم.
برای مشاهده کلیپ های بیشتر به سایت ما مراجعه بفرمایید:
https://LaravelLearn.ir