استفاده از پیلاف

اگه هنگام لاک زدن ، لاک به اطراف ناخنتون سرایت می کنه بهتره قبلش پیل آف به ناخنتون بمالین تا بتونین راحت لاک ناخن رو پاک کنین
https://haftoyek.com