تفاوت بین بلبرینگ ساچمه استوانه ای و گرد

با این که بلبرینگ غلتکی و بلبرینگ زاویه دار مشابه هم کار می کنند ولی بلبرینگ غلتکی زاویه دار از غلتک های زاویه داری استفاده می کند که شبیه مخروطی با سر صاف است، برای اشنایی بیشتر با انواع بلبرینگ چرخ اصلی به این صحفه مراجعه کنید: www. toproll.net