نظر شرکت کنندگان در دوره فن بیان و اعتماد به نفس نوجوانان - 1

اگر شما هم می خواهید فرزندتان با اعتماد به نفس بیشتری صحبت کند شرکت در این دوره آنلاین 7 جلسه ای را از دست ندهید. برای ثبت نام به سایت فرزندسبز به نشانی www.FarzandeSabz.com یا اینستاگرام Monshizade_ir مراجعه کنید.
https://www.instagram.com/monshizade_ir/