آمار کلی بازی آلمان - سوئد در جام جهانی 2018

آمار کلی بازی آلمان - سوئد در جام جهانی 2018 با پیروزی 2 بر 1 آلمان در لحظات پایانی