سود مرکب شامل کدام بدهکاران می‌شود؟

پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بدهکارانی که سود مرکب به آن‌ها تعلق می‌گیرد توضیحاتی ارائه داد که در ادامه مشاهده می‌کنید.