فلزیاب خوب برای گنج یابی

فلزیاب گنج طلا یا طلایاب گنج طلا را در صورتی میتواند تشخیص دهد که ان فلزیاب یا طلایاب در دسته فلزیاب تفکیک دار از نوع فرکانسی باشد و بتواند انواع فلزات را به نسبت نوع تغییر پذیری یا انحلال پذیری یا عدم تغییر پذیری یا عدم انحلال پذیری مولکولی ان هدف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا برنز و برنج را از روی انرژی ذرات تشخیص داده تا بتواند تفکیک نماید و شرایط تشخیص ذرات انرژی حاصل از امواج الکترو مغناطیس در فرکانس طلا یا انواع فلزات توسط فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X با تنظیمات وی دی ای سینس VDI SENS و وی دی ای دیسک VDI DISC در زمین های الوده قابل تشخیص میباشد.

آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34---
09123800094
—---------------—
09126270600