مستند زیبای گردشگری "رقص زندگی" (Dance Of Life).

این مستند زیبا ، که برای نشان دادن
جاذبه های گردشگری کشورمان ، ساخته شد ؛
در مسابقهٔ جهانی ویدئویی سازمان جهانگردی
ملل متّحد در چین ، به نمایش درآمد ،
و مورد تحسین ، قرار گرفت .