تست آهنرباهای بسیار قوی در گوشی گلکسی فولد

چند آهنربای قوی در اطراف گلکسی فولد سامسونگ کمک میکند صفحه ی تاشنده به خوبی بسته شود اما بررسی ها نشان میدهد این آهنرباهای قوی باعث میشود کلید هایتان و هر وسیله ی فلزی که در جیبتان هست به گوشی موبایلتان بچسبد.
من مشکلات گلکسی فولد را در آدرس زیر نوشته ام:
"5 دلیل برای اینکه نباید گلکسی فولد سامسونگ بخرید | مشکلات galaxy fold"