مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا

آقای مرتضی . ع : اخذ ویزای کارآفرینی استرالیا و مهاجرت به این کشور شرایط به نسبت پیچیده تری را نسبت به دیگر ویزاهای استرالیا دارد به همین منظور توصیه می شود که یک وکیل مهاجرت به استرالیا را در کنار خود داشته باشید.
توصیه می کنیم وارد وب سایت ما شوید تا از آخرین و بروزترین اطلاعات استفاده کنید.
http://www.selectvisa.com/