نحوه کارکرد ریدر برد بلند RFID (انتن برد بلند UHF)

نحوه کارکرد ریدر برد بلند RFID (انتن برد بلند UHF)در این ویدئو نحوه کارکرد نمونه ای از ریدر های برد بلند ارائه شده توسط شرکت فرافن سامانه آسیا را مشاهده می کنید.شرکت فرافن سامانه آسیا ارائه دهنده انواع ریدر برد بلند UHF (انتن برد بلند RFID)
https://www.faraafan.com