فلزیاب انتنی دسته انتن راداری

فلزیاب انتنی دسته انتن راداری
فلزیاب انتنی فرکانسی که با اصول رادار طراحی شده است دارای دسته انتن با مشخصات مربوط به همان مدار راداری طراحی شده میباشد تا بتواند در جستجو بهترین کیفیت را برای تفکیک طلا یا حذف ذرات دارا باشد و در مجموع در فلزیاب انتنی باید بدنه دسته انتن و نقشه مدار ان طبق قوانین و اصول رادار طراحی شده باشد تا فلزیاب انتنی با قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد باشد و نقشه مدار فلزیاب انتنی دارای تنظیمات واقعی مربوط به انتنی باشد که این تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34