کربلایی سعید نقدعلیزاده، شب اول محرم۹۸

شب اول محرم هیات مولاتی رقیه