نمونه تدریس روان‌پزشکی دکتر رضا دانشمند کلاس‌های رزیدنتی پارسیان دانش

نمونه تدريس روان پزشکی توسط دکتر رضا دانشمند متخصص روان‌پزشکی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی سری دی‌وی‌دی‌های ضروریات آزمون دستیاری (رزیدنتی) برای تهيه كتاب، مجموعه تصويری و ويس با پارسیان دانش تماس بگيريد. The teaching Psychiatry by Dr. Reza daneshmand, The DVD Pack of essential of residency Exam, Parsian Danesh Institute.
http://www.loudestudio.org/video_type/psychiatry-parsian-danesh