ادامه فرآیند دعوت شرکت‌های متقاضی از میان داوطلبان

سمانه مویدی پور داوطلب آزمون در خصوص مصاحبه حضوری خود:
آزمون یک مرحله است و مرحله اصلی بین خود فرد و کارفرماست. بزرگ‌ترین مزیت این آزمون این است که به افراد تازه فارغ التحصیل کمک می‌کند توانایی‌های خود را به شرکت‌ها اثبات کنند.
گفتنی است، فرآیند معرفی داوطلبان دارای صلاحیت و شایسته تا شهریورماه 99 ادامه خواهد داشت.

برای کسب اطلاع بیشتر از آزمون استخدام بخش خصوصی به سایت inre.ir مراجعه کنید.