شعبده‌بازی که همسرش را در عصر جدید آتش زد!

فیلم اجرای محمد حیدری و محمد خواجی در سومین اجرای قسمت هجدهم از دور مقدماتی فصل دوم عصر جدید را ببینید.